Privacystatement

2022

Uw persoonlijke gegevens zijn geen handelswaar. Daarom zijn er wettelijke regels waarin is vastgelegd welke informatie wij aan u mogen vragen en wat wij ermee mogen doen. In dit Privacystatement geven we heldere en transparante informatie over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken en opslaan en wat we doen om uw privacy te waarborgen.

Wettelijk verantwoordelijkheid

Leolux Furniture Group (LFG) is opgericht en gevestigd in Venlo (NL). Onze modellen worden hier ontwikkeld en geproduceerd in de eigen fabrieken in Europa. LFG houdt bij het maken van meubelen voor al haar merken rekening met de wettelijke eisen die gelden in het land van levering.

Dat geldt ook voor de manier waarop wij omgaan met uw privacy. LFG houdt zich in het hele proces van informatie, aankoop en aftersales aan de Europese wetgeving v.w.b. het verzamelen, opslaan en delen van persoonlijke gegevens.

Heeft u hier vragen over, neem dan contact op met onze AVG functionaris.

Leolux Furniture Group
Postbus 3076
5902 RB Venlo, Nederland
Telefoonnummer: +31 (0)77-3877222
E-mailadres: privacy@leolux.nl

Uw privacy is gewaarborgd

Wij zijn blij dat u interesse heeft in onze producten en vertrouwen erop dat u op onze website alle informatie vindt die u nodig heeft bij het maken van een juiste keuze. Daarbij houden we ons strikt aan de Europese regelgeving, meer bepaald de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Rechten en beveiliging

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

  • Alle personen die namens LFG van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Opvragen en bewaren van gegevens

Op verschillende plaatsen in onze website, maar ook elders in het informatie- en aankoopproces deelt u uw gegevens met ons. Wij verzamelen echter alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor het doel dat we met elkaar afspreken.

LFG slaat uw gegevens alleen op als u daarvoor nadrukkelijk toestemming verleent. Bijvoorbeeld als wij u een periodieke nieuwsbrief mogen sturen of als u zich als koper laat registreren in de CRM database. Uw gegevens worden dan alleen voor dat specifieke doel bewaard. U kunt uw toestemming bovendien te allen tijde intrekken. LFG zorgt dan dat uw gegevens uit het bestand worden verwijderd.

Derden

LFG deelt geen persoonlijke gegevens met derden, tenzij deze informatie noodzakelijk is voor partijen als post/verzendbedrijven. Denk daarbij aan (adres)informatie die noodzakelijk is voor het verzenden van bijvoorbeeld jaarboek of webshopartikelen. Zulke verzendpartijen hebben een eigen verwerkingsverantwoordelijkheid. Wanneer LFG samenwerkt met andere gegevensverwerkende bedrijven, zijn deze partijen gehouden aan een verwerkersovereenkomst waarin is aangegeven dat zij de privacywetgeving zorgvuldig naleven en door LFG verantwoordelijk kunnen worden gehouden.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU. Uitzondering is de partij die de afsprakenmodule van de LFG-merken verzorgt. Deze partij is gevestigd in de VS maar werkt volgens de EU privacy wetgeving.

Verder maken wij een uitzondering voor de samenwerking met de Leolux Select Stores. Zij gelden als een verlengstuk van de Leolux service- en adviesverstrekking.

Gegevens die u aan LFG verstrekt worden uitsluitend door LFG zelf ingezien. Websites die door externe partijen worden gehost, hebben nadrukkelijk geen toestemming om gegevens voor eigen gebruik te verwerken, op te slaan of aan te wenden.

De overdracht van persoonsgegevens aan overheidsinstellingen en autoriteiten vindt alleen in het kader van dwingende landelijke wetgeving plaats.

Cookies

U kunt onze webpagina's bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent. U blijft dus anoniem.

Omdat wij onze informatievoorziening en het functioneren van de website willen optimaliseren, worden bezoeken aan de website (anoniem) geanalyseerd. Daarvoor maken we gebruik van cookies. Wanneer u niet wilt dat er cookies op uw computer worden opgeslagen, kunt u ze weigeren. De website geeft u dan nog steeds alle informatie. Opgeslagen cookies kunt u via de systeeminstellingen van uw browser op elk moment wissen.

Wat zijn cookies?

Het zijn onschadelijke kleine tekstbestandjes die websites aan u toesturen en die uw browser vervolgens opslaat. Bij elk volgend bezoek aan deze website stuurt uw browser de inhoud van het cookie terug. De website kan zo de gegevens opslaan die horen bij uw browser en uw bezoek. Zo onthoudt de website welke pagina’s u bezocht heeft, zodat ze bij een volgend bezoek snelle geladen kunnen worden. Zulke cookies noemen we "functionele cookies".

Andere cookies helpen om u te herkennen als unieke bezoeker, om te analyseren welke pagina’s van een site veel bezocht worden, om de effectiviteit van online reclamecampagnes te meten of om bepaalde advertenties te kunnen tonen op basis van het surfgedrag met uw browser. De eerste twee noemen we "analysecookies" de laatste twee "advertentiecookies".

Al deze cookies werken anoniem. We hoeven immers niet te weten wie onze website bezoekt, maar wel hoe een bezoek aan onze website verloopt.

Welke cookies gebruikt LFG?

Analysecookies: Met deze cookies kan LFG uw bezoek aan onze website analyseren. Kunt u gemakkelijk vinden wat u zoekt? Of moet u veel klikken om de juiste pagina te vinden? Met deze informatie kunnen wij onze website verbeteren. Een site die u snel de juiste informatie geeft is wel zo klantvriendelijk. Wij volgen u niet persoonlijk, de cookies werken volledig anoniem.

Advertentiecookies: LFG maakt gebruik van banners en andere online reclamecampagnes. Cookies kunnen de effectiviteit van deze campagnes meten. Als u een website bekijkt waarop een banner van LFG staat, plaatst de partij die de banner voorziet een cookie. Op onze website plaatsen wij een code afkomstig van diezelfde partij. Als u na het zien van de banner onze site opent wordt het eerder ontvangen cookie weer teruggestuurd naar deze partij. Op deze manier kan gemeten worden hoe effectief een banner of andere reclame-uiting is.

Daarnaast kan ook zogenoemde retargeting toegepast worden. U heeft bijvoorbeeld eerst een pagina van de website bekeken. Retargeting betekent dat u later een nieuwe advertentie-boodschap over LFG te zien krijgt. Op deze manier is het dus mogelijk om reclame-boodschappen toe te spitsen op de interesses van de bezoekers.

Formulieren

Via formulieren kunt u bijvoorbeeld een catalogus aanvragen, een rondleiding boeken of een serviceaanvraag indienen. LFG verzamelt daarvoor uitsluitend gegevens die nodig zijn voor het doel dat we in het formulier aangeven.

Bundelen van gegevens

In verschillende formulieren vragen we om uw adresgegevens, deze gegevens gebruiken we uitsluitend voor een uniek kenmerk. De ingevoerde adresgegevens, in combinatie met uw achternaam en e-mailadres, zorgen ervoor dat u niet dubbel in onze CRM-database komt. Wanneer u voor verschillende diensten bent ingeschreven (bijvoorbeeld registratie als klant, nieuwsbrief, bezoek aan Leolux, aanvraag jaarboek), dan bundelen wij uw gegevens. Uitschrijven voor de afzonderlijke diensten is altijd mogelijk.

Contactformulier

Via dit formulier kunt u een vraag of opmerking aan ons doorgeven. Uw gegevens worden maximaal 1 jaar bewaard.

Aanvraag gedrukte brochure

Uw gegevens worden eenmalig gebruikt voor het verzenden van dat betreffende boek, niet voor andere / toekomstige postzendingen. Wij delen deze gegevens uitsluitend met onze distributiepartners t.b.v. de verzending. Uw gegevens worden maximaal 1 jaar bewaard.

Via een opt-in kunt u:

  • Aangeven of u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Wij zullen u ook enkele e-mails toesturen naar aanleiding van uw catalogusaanvraag.
  • Zich aanmelden voor informatie van uw dichtstbijzijnde Select Store (Leolux).

Afmelden voor deze diensten is te allen tijde mogelijk.

Aanmelden nieuwsbrief

Wanneer u de nieuwsbrief aanvraagt, slaan wij de ingevulde gegevens op (aanhef, naam en e-mailadres). Deze gegevens worden verwerkt zodat wij onze berichten kunnen personaliseren en u van de juiste informatie kunnen voorzien. U kunt zich bij iedere volgende nieuwsbrief permanent uitschrijven. Wij verwijderen dan de gegevens die wij hebben opgeslagen voor het toesturen van de nieuwsbrief.

Aanmelden Select Store (Leolux)

Wanneer u zich aanmeldt voor deze service, verstrekken wij uw gegevens (naam, e-mailadres) aan de dichtstbijzijnde Select Store. Die mag deze gegevens eenmaal gebruiken, zoals vastgelegd in een overeenkomst tussen LFG en betreffende Select Store. De ingevulde gegevens (aanhef, naam, e-mailadres, postcode en de interesse in een Select Store) worden verwerkt zodat wij het bericht kunnen personaliseren en u kunnen voorzien van de juiste informatie over de dichtstbijzijnde Select Store. Uw gegevens worden bewaard tot het moment dat u zich uitschrijft.

Service aanvragen

Uw contactgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken en afhandelen van uw service-aanvraag. LFG bewaart deze gegevens 10 jaar.

Leolux Visitor Center

Wanneer u zich online aanmeldt voor een rondleiding bij Leolux, vragen wij om de gegevens die nodig zijn om uw bezoek in goede banen te leiden. Wij hebben alleen de gegevens nodig van degene die de rondleiding boekt. Overige groepsleden worden niet geregistreerd. LFG bewaart uw gegevens 2 jaar.

Registratie als klant

LFG ontvangt geen klantgegevens van haar dealers. Om de consument snel te helpen als er vragen of problemen zijn, kunt u zelf een model bij LFG registreren via de website. Het Product Identificatienummer wordt dan gekoppeld aan uw contactgegevens. LFG bewaart uw gegevens 10 jaar.

Aankoopproces

Wanneer u tijdens het aankoopproces gegevens met ons deelt (voor bv prijsopgaves of orders namens onze dealers), verzamelen wij alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor het doel dat we met elkaar afspreken. Gegevens die we delen met onze dealers (in geval van een aankoop) worden door ons 2 jaar bewaard.

Afspraakverzoek Leolux Design Center

Wanneer u een verzoek indient voor deze service, verstrekken wij uw gegevens uitsluitend via e-mail aan het Leolux Design Center van uw keuze. U ontvangt zelf eveneens een bevestiging van uw afspraakverzoek. Deze mails worden door LFG 2 jaar bewaard.

Verwante websites

Leolux Creator

De Creator is een aparte website. Daar vragen wij u uitsluitend om gegevens die nodig zijn voor toezending van door u opgevraagde info. 

Leolux webshop

De LFG webshop wordt door een externe partij gehost, maar door LFG beheerd. Wij verzamelen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de facturatie en toezending van het door u bestelde product. Deze gegevens worden door Leolux 10 jaar bewaard. Indien u de aankoop annuleert, worden de gegevens na 1 jaar verwijderd. Tevens worden uw gegevens gekoppeld in onze CRM database. Deze bestelhistorie stelt ons in staat u zo goed mogelijk van dienst te zijn als er om service gevraagd wordt. Zie ook “Bundelen van gegevens”. De bewaartermijn hiervan is 2 jaar.

Werken bij Leolux Furniture Group

Sollicitatiegegevens

Verplicht in te vullen door sollicitant: roepnaam, achternaam, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, cv en de informatiebron.

Optioneel in te vullen door de sollicitant: voorletters, voornaam, voorvoegsel, geboortedatum, foto, adres, motivatie en geüploade bestanden.

Bewaartermijn sollicitatiegegevens

Leolux Furniture Group bewaart de sollicitatiegegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor sollicitanten die niet worden aangenomen worden de persoonsgegevens binnen 4 weken na afloop van de sollicitatieprocedure verwijderd tenzij afgesproken wordt dat de gegevens in portefeuille mogen worden gehouden. In dat geval hanteren wij een bewaartermijn van maximaal 1 jaar.

Sollicitatiecode

Daarnaast houdt Leolux Furniture Group zich aan de richtlijnen van de NVP Sollicitatiecode (deze is te vinden op www.werkenbijleolux.nl/sollicitatiecode)