Onze mensen

Een familiebedrijf staat voor zijn mensen. Betrokken medewerkers maken betere producten. Zo eenvoudig is het. In ons familiebedrijf werken mensen op basis van hun kwaliteiten en op gelijke voet met elkaar samen. Ongeacht afkomst, huidskleur, geloof/overtuiging, geslacht of geaardheid en met respect voor elkaar(s opvattingen). Leolux Furniture Group biedt ook participatiekansen aan wie minder mogelijkheden heeft op de arbeidsmarkt. Zo ontstaat een gemeenschap van mensen met een sterke onderlinge band en een zelfde lange termijn doel: de continuïteit van het familiebedrijf.

Werkgelegenheid

Langdurige werkrelaties zijn in elk bedrijf van grote waarde. Kennis en vakmanschap komen bij LFG op de eerste plaats. Daarom kiezen wij zoveel mogelijk voor vaste banen, zowel in Nederland als voor onze fabriek in Hongarije.

Groei

Door een breed aanbod aan opleidingen zorgt Leolux Furniture Group dat medewerkers hun vakkennis kunnen vergroten om hun positie binnen de organisatie te verstevigen.

Gezondheid

We werken in een schone, veilige en moderne omgeving. De gezondheid van onze medewerkers staat voorop. Wie desondanks zijn eigen werk niet kan uitoefenen wordt zoveel mogelijk begeleid naar andere werkzaamheden binnen Leolux Furniture Group, zodat de kennis en ervaring behouden blijven voor ons bedrijf.

Binnenklimaat voor medewerkers

Veel van onze medewerkers doen fysiek werk. Omdat de temperaturen in de steeds warmere zomermaanden kunnen oplopen, is in Venlo een energiezuinig adiabatisch koelsysteem aangebracht. Daarmee kan op zeer energiezuinige wijze de temperatuur op de werkvloer met ongeveer 7 graden worden teruggebracht.

Onze omgeving

Ook buiten werktijd willen we een bijdrage leveren. Voor haar eigen mensen en de omgeving waarin we werken. Daarom sponsoren wij organisaties en verenigingen op het gebied van natuur, sport en cultuur in de directe omgeving van onze fabriek in Venlo. Leolux Furniture Group is lid van MVO Nederland en van de natuurorganisatie Limburgs Landschap.

In het meest noordelijke punt van de gemeente Venlo is, op het landgoed “Pelgrimshof” een vrij toegankelijk bos aangelegd, een groen hart dat is geschonken aan de stad Venlo.Het L-vormige bos is een initiatief van (oud-directeur) Jeroen Sanders. Hij liet het berkenbos als een “landmark” aanleggen op het (deels vrij toegankelijke) landgoed Pelgrimshof. Het is een eerbetoon aan de natuur in en rond Venlo, de bakermat van ons bedrijf.

Gelijktijdig staat het symbool voor onze groene uitgangspunten. De natuur om ons heen, is van ongekende waarde, niet enkel als bron van de mooiste materialen maar vooral als plaats om te ontspannen; zo ontstaat er ruimte voor nieuwe creatieve ideeën.

Feiten
- Start project: December 2011
- Het groene LFG hart bestaat uit 93 bomen, hoogte bijna aanplant 2 meter.
- Lage aanplant 16.000 boompjes van 50 cm (november 2012)

Dit bos maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Afronding van de EHS was door de overheid gepland voor 2018, maar is inmiddels verschoven naar 2028.