Actuele ontwikkelingen

Werken aan een mooiere wereld is een continu proces. Bij elk initiatief levert Leolux Furniture Group een extra inspanning door te zoeken naar de meest duurzame oplossing.

De betere keuze

In 2022 introduceren wij een lijst met alternatieve bekledingsmaterialen. Deze “betere keuze wijzer” geeft suggesties voor duurzamere, verstandigere, milieubewustere en vegan keuzes. We bieden  stoffen van gerecyclede materialen, zoals de Merit van producent Maharam dat is gemaakt van 100% gerecyclede PET flessen, of Re-wool van Kvadrat en Twin Wool van De Ploeg die beide zijn vervaardigd uit gerecyclede textiel. Voor de consument die kiest voor een dier-vrije lifestyle bieden we “artificial leather” aan, zoals PUxx van Oniro en Sotega van Skai.

De lijst wordt opgesteld in samenwerking met onze vaste materialenpartners en gaat vergezeld van een overzicht van keurmerken.

Innovatieve materialen

We streven naar een optimaal gebruik van materialen. Van veel grondstoffen blijven in het gebruik echter resten over. We werken al vele jaren aan het minimaliseren van die reststroom. En door steeds efficiëntere machines lukt dat ook. Maar zou het niet mooi zijn als we alle grondstoffen werkelijk voor 100% kunnen inzetten. Daartoe werken we samen met de firma CooLoo aan technieken om deze resten om te vormen tot hoogwaardige coatings, die kunnen worden aangebracht om gebruikte meubelen een verantwoorde upgrade te geven. Deze coatings zijn in een teststadium.

Ook innovaties kunnen een waardevolle bijdrage leveren. Zo onderzoeken we op dit moment de mogelijkheid om plaatmateriaal gedeeltelijk te vervangen door veelbelovende nieuwe materialen.

Uit snel groeiende plantaardige vezels (bijvoorbeeld kokosnoot) wordt al plaatmateriaal vervaardigd dat schaars hout kan vervangen. We onderzoeken op dit moment de schaal waarop we deze innovaties kunnen toepassen.

Verder doen we op dit moment onderzoek naar de inzet van “Octaspring”. Deze innovatieve toepassing verbetert het comfort van traditionele schuimen en zorgt voor een betere ventilatie. Nog interessanter is dat we met deze innovatie de hoeveelheid gebruikt materiaal met  50% kunnen terugbrengen. Daarmee kunnen we de hoeveelheid schuim (een aardolieproduct) in onze meubelen sterk verminderen.

Nieuwe houtbewerkingsafdeling

In september 2021 start de bouw van een nieuwe afdeling Machinale Houtbewerking, met een nieuw innovatief machinepark (Homag), waarmee we volledig op order gaan zagen. Daarmee brengen de afvalstroom v.w.b. hout terug tot een absoluut minimum en er is minder voorraad nodig. Het machinepark, inclusief vacuümpompen en afzuigsystemen, draait op zelf opgewekte zonnestroom (net als de rest van de productie).

Omdat de afdeling naast de andere productielocaties wordt gebouwd, wordt het transporteren van hout tussen de vestigingen overbodig en neemt het aantal transportbewegingen (en daarmee de uitstoot) binnen de gemeente Venlo verder af.

Eco design

Al in de jaren 90 van de vorige eeuw bracht Leolux ecodesign op de markt. De kennis uit die projecten is in de daaropvolgende jaren steeds opnieuw toegepast. Inmiddels werkt Leolux aan recyclebare producten. De presentatie van dit design (Studio Truly Truly) staat gepland voor 2023.

Nieuwe stof- en leersnijmachines

Leolux Furniture Group investeert continu in de nieuwe machines die onze medewerkers assisteren bij het produceren van onze meubelen. De nieuwe stof- en leersnijmachines die we in 2021 plaatsten, zorgen voor een nog efficiënter gebruik van grondstoffen; hierdoor ontstaat minder afval. Daarbij gebruiken deze computergestuurde snijmachines beduidend minder stroom dan vorige generaties.

Schoner rijden

Leolux Furniture Group vernieuwt regelmatig haar wagenpark. Onze buitendienst-collega’s rijden voortaan elektrisch, onze (diesel) trucks en combi’s voldoen aan de hoogste milieunormen (Euro 6). Tussen de productielocaties wordt pendelen met de bedrijfsfietsen aangemoedigd. Ook privé wordt fietsen gestimuleerd door een financiële bijdrage aan de aanschaf van een fiets.

Groene campus

In Venlo bouwt Leolux Furniture Group aan een groene Campus. Op deze locatie, waar nu het merendeel van de productievestigingen bij elkaar liggen worden binnen enkele jaren ook de laatste productieafdelingen en de kantoren ondergebracht, zodat alle gebouwen bij elkaar liggen en er alleen nog elektrisch pendelverkeer tussen gebouwen plaatsvindt.

De groene campus heeft onder meer eigen Wadi’s, een natuurlijk afwatering, waarbij het regenwater niet in het riool verdwijnt en op de daken liggen voldoende zonnepanelen om de productie volledig van stroom te voorzien. Daarnaast levert de campus een positieve bijdrage aan het welbevinden van de medewerkers, omdat de aanplant van bomen/planten zorgt dat de hittestress die bedrijventerreinen kenmerkt wordt teruggebracht.

Green Deal

We hebben ons gecommitteerd aan een initiatief dat zorgt voor vergroening van alle bedrijventerreinen in Venlo. Daaraan levert onze groene campus een belangrijke bijdrage. De Green Deal moet ertoe leiden dat al deze terreinen in 2050 volledig CO2-neutraal zijn.

Nieuwbouw in Breukelen

In september 2021 is de bouw gestart van het nieuwe Experience Center Breukelen (NL). In het gebouw worden alle merken van Leolux Furniture Group gepresenteerd. In het Experience Center worden innovatieve technieken toegepast v.w.b. energiegebruik (hergebruik van warmte, zonnepanelen, waarvan slechts een klein deel door het Center wordt gebruikt, de rest wordt terug geleverd op het net). Het pand opent zijn deuren in september 2022.

Nieuwbouw Hongarije

In 2020 realiseerden we in Szolnok (H) een verdubbeling van de bestaande productielocatie. Deze fabriek wordt in 2022 voorzien van zonnepanelen. Daarmee wordt voldoende stroom opgewekt om de productie volledig te voorzien van de benodigde elektriciteit.

Focus op poedercoating

Steeds meer producten worden voorzien van een poedercoat-laag. Sinds de 2020 is er steeds meer aandacht voor deze techniek en LFG breidt de productiecapaciteit almaar verder uit. De omvangrijke collectie “Epoxy”-kleuren biedt de consument een steeds ruimere keus. Hierdoor neemt het aantal handelingen met natlakken verder af, waardoor de uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) verder wordt teruggebracht.

Recyclebare afdekmaterialen

Tussen het schuim en de bekleding wordt door ons altijd een zachte laag aangebracht. Het huidige materiaal is moeilijk te recyclen. We richten ons op 2023. Dan moet ook het doel bereikt zijn om een 100% recyclebaar afdekmateriaal te gebruiken.